Ukončit povinné ručení nebo havarijní pojištění nemusí být vůbec rychlé. Mnoho pojišťoven umožňuje odchod pouze jednou za rok, i když klient platí měsíčně. Jak je to možné?

Mnoho služeb umožňuje svým klientům ukončit smluvní vztah ke každé platbě. Jde o předplatné internetové televize, filmů, hudby nebo softwaru. Ve financích je možné ukončit běžný účet kdykoliv a přejít k jiné bance. Situace v pojištění vozidel je ale jiná, aktuální stav zachycuje tabulka.

Pojišťovna Lze ukončit ke každé platbě?
1 Allianz pojišťovna NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím)
2 AXA pojišťovna NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím)
3 Česká podnikatelská pojišťovna ANO (6 týdnů před datem platby)
4 ČSOB Pojišťovna NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím)
5 Direct pojišťovna ANO (dohodou kdykoli)
6 Generali Česká pojišťovna NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím)
7 Hasičská vzájemná pojišťovna NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím
8 Kooperativa pojišťovna ANO (6 týdnů před datem platby)
9 Pillow pojišťovna ANO (2 týdny před datem platby)
10 Pojišťovna VZP NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím)
11 Slavia pojišťovna NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím)
12 UNIQA pojišťovna NE (1× ročně, 6 týdnů před výročím)

 

Pouze 4 pojišťovny z 12 umožňují ukončit pojištění ke každé platbě. A pouze 2 z nich nenutí klienta poslat výpověď pojištění nejméně 6 týdnů před možným datem ukončení (Direct, Pillow).

Mají na to pojišťovny právo?

Ano, využívají prostor, který jim dává Občanský zákoník. Jeho autoři stanovili jako základní (defaultní) stav, že pojistné období je jeden rok. Přitom z pohledu běžného člověka je normální, aby období bylo shodné s s tím, jak se platí (měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo rok).

§ 2783 .. Je-li ujednáno běžné pojistné, je splatné prvního dne pojistného období; není-li ujednáno pojistné období jako časové období, za které se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

Podmínka vypovědět 6 týdnů předem je také stanovena v Občanském zákoníku. Pojišťovnám ale nic nebrání umožnit svým klientům kratší dobu.

§ 2807 .. Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Dobrá zpráva pro klienty

Z tabulky je vidět, že mladší a modernější pojišťovny (Direct, Pillow) nevyužívají možností daných zákonem k tomu, aby u sebe držely klienty proti jejich vůli. Bude zajímavé sledovat, kdy se některé ze zbývajících pojišťoven přidají  k přátelskému přístupu ke klientům.

 


Zdroje

 • Allianz pojišťovna
 • AXA pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • ČSOB pojišťovna
 • Direct pojišťovna
  Podmínky vozidel (část Povinné ručení, kapitola 5): „Jak pojištění končí … Dohodou. Tady je to jednoduché. Prostě se dohodneme.“
 • Generali Česká pojišťovna
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • Pillow pojišťovna
  Klientská smlouva (kapitola 8): „Platby za pojištění hradíte pravidelně v dohodnutých lhůtách, zákon tento způsob nazývá běžné pojistné. Pojistné období je shodné s obdobím, za které platíte platby.“
 • Pojišťovna VZP
 • Slavia pojišťovna
 • Uniqa pojišťovna