Pojištění vozidel se řadí mezi produkty s menší možností mobility klientů. I když klient platí za pojištění měsíčně, většina společností mu umožní odchod ke své konkurenci pouze jednou ročně. A klient nesmí zapomenout podat výpověď nejméně 6 týdnů předem.

V případě prodeje vozidla, jeho krádeže, vyřazení z registru je samozřejmě možné ukončit pojištění k dané události. Toto právo mají klienti dané zákonem. Nejčastějším důvodem ukončení pojištění je ale snaha přejít k jiné pojišťovně z důvodu lepší nabídky. A právě proto je důležité chování pojišťoven v těchto případech.

2 bílé vrány

Začněme pozitivně. Již dvě pojišťovny se rozhodly být co nejvíce proklientské, každá zvolila trochu odlišný přístup. Není náhodou, že se jedná o pojišťovny, které prohlašují, že mění svět pojištění k lepšímu a dělají pojistné produkty tak, aby se klientům líbily a byly férové.

  • Direct pojišťovna umožňuje svým klientů odchod prakticky kdykoliv. Na svém webu zveřejnila (a tedy prakticky se jedná o veřejný slib) následující informaci: „Mít svobodu odejít. Vaše pojistka má sloužit vám, ne naopak. Smlouvu můžete ukončit kdykoli budete chtít. Bez poplatku.“ V samotných podmínkách je u povinného ručení uvedeno u ukončení dohodou. „Tady je to jednoduché. Prostě se dohodneme.“ To lze považovat za záruku dohody ze strany pojišťovny. U ostatních složek (havarijní, doplňkové) již taková formulace není a obecná textace ohledně ukončení dohodou obou smluvních stran „Pojištění končí k datu, na kterém jsme se dohodli.“ neznamená, že pojišťovna je povinna na dohodu přistoupit. Veřejné prohlášení na webu ale je pro klienty z právního pohledu zcela dostatečné.
  • Pillow pojišťovna umožňuje ukončit ke každé platbě, ne pouze jednou za rok. A zároveň v podmínkách umožnila klientům zaslat výpověď pouhé 2 týdny před datem platby místo obvyklých 6. Textace v podmínkách je „Pojistné období je shodné s obdobím, za které platíte platby“ a „Vy můžete vypovědět k datu splatnosti další platby pojistného, výpověď doručte alespoň 2 týdny předem“.

2 následovníci

Další dvě pojišťovny – ČPP a Kooperativa – umožňují ukončit pojištění ke každé platbě pojistného, ale trvají na lhůtě 6 týdnů před datem splatnosti pojistného. Zeptali jsme se těchto pojišťoven, zda uvažují o zkrácení 6týdenní lhůty, odpověď byla NE.

Pojišťovna Plánujete zkrácení lhůty ze 6 týdnů na méně?
Česká podnikatelská pojišťovna NE (zkrácení 6týdenní lhůty není možné, toto je lhůta z OZ)
Kooperativa pojišťovna NE (jedná se lhůtu, kterou přikazuje zákon)

 

Pojišťovny shodně uvedly, že ani nemohou, že lhůta je daná zákonem. Zeptali jsme se se tedy právníků, proč je u jedné pojišťovny možné lhůtu zkrátit. Odpověď je následující:

Od § 2807 občanského zákoníku, který hovoří o 6 týdnech, se nelze odchýlit, právníci hovoří o tzv. kogentním ustanovením. Nic ale nebrání upravit si další možnosti ukončení smlouvy vedle tohoto paragrafu. Pokud bude mít spotřebitel garantováno, že mu pojistitel nevypoví smlouvu v kratší době než říká zákon, pak je jen na pojišťovně, jak upraví reciproční právo pojištěného, samozřejmě v jeho prospěch. Nemůže tedy požadovat ještě delší dobu, ale naopak může dohodnout dobu kratší.

Tento názor je v souladu se „zdravým rozumem“: pojišťovna se může ke klientům chovat lépe, než po ni požaduje zákon.

8 černých oveček

Osm pojišťoven neumožňuje ukončení ke každé platbě, ale pouze jednou ročně a zároveň s lhůtou 6 týdnů. Zeptali jsme se jich na dvě otázky. Odpovědi jsou uvedeny v tabulce a dají se jednoduše shrnout jako NE.

Pojišťovna Plánujete umožnit ukončit ke každé platbě?
Plánujete zkrácení lhůty ze 6 týdnů na méně?
Allianz pojišťovna NE (v tuto chvíli o takové změně neuvažujeme)
NE
ČSOB Pojišťovna NE (neplánujeme)
NE (neplánujeme)
Generali Česká pojišťovna NE (tuto možnost aktuálně nezvažujeme)
NE (kratší dobu výpovědi aktuálně nezvažujeme)
Hasičská vzájemná pojišťovna NE (neplánujeme)
NE (neplánujeme)
Pojišťovna VZP NE (neplánujeme)
NE (neplánujeme)
Slavia pojišťovna NE (v tuto chvíli neplánujeme)
NE (v tuto chvíli neplánujeme)
UNIQA pojišťovna NE (pro rok 2021 zatím neplánujeme)
NE (pro rok 2021 o změně/snížení zatím neuvažujeme)

 

Proč ne rovnou kodex mobility?

O spotřebitelské mobilitě, jakou známe například z bankovnictví, si zatím můžeme nechat zdát. Zatímco Standard mobility České bankovní asociace umožňuje spotřebitelům u nové banky zažádat o převod všech trvalých příkazů a inkas ze starého běžného účtu do nového a zrušení starého účtu, v povinném ručení nic takového není možné.

Přitom by stačila podobná dohoda pojišťoven. U nové pojišťovny by se kromě sjednání nového povinného ručení zažádalo o zrušení toho starého a pojišťovny by si vše společně předaly. Klient by nemusel jednat s dvěma institucemi a měl by jistotu, že smlouvy na sebe perfektně navazují. Dočkáme se alespoň drobného pokroku spočívajícím ve výpovědi ke každé splatnosti pojistného?

 


Zdroje